Tůňky – jak to šlo…

Děkuji všem, kteří se nezalekli práce v blátě a v sobotu dorazili! Zvládli jsme vybudovat dvě malé tůňky, jednu periodickou a druhou se stabilnější hladinou. Už nyní se začínají plnit vodou a čekají na své první obyvatele. 

Tůně mají obrovský a stále nedoceněný význam pro lidi, a i celou civilizaci, účelně a efektivně zadržují vodu v krajině – při přívalových srážkách vodu „nasají“ a postupně ji uvolňují. Budování tůní je jeden z nejefektivnějších jednorázových nástrojů pro podporu biologické rozmanitosti vůbec. 

Děkujeme za konzultaci Mgr. Jaromírovi Mašterovi z Mokřady z. s., Ing. Michaele Chmelíčkové, odbor životního prostředí – ochrana přírody, za rychlé vydání povolení Ing. Martinovi Kašparovi, oddělení majetkoprávní, za přispění z grantu Zdravé město Velké Meziříčí. 

Věřím, že se jedná o první včeličku a další, nové tůňky se v našem okolí začnou objevovat stále častěji. 
http://mokrady.wbs.cz/Tune—budovani-a-management.html 
Můžete je přijít prozkoumat na vycházce. Sledovat, kdo v nich žije a jak postupně zarůstají. Jsou za potokem, 200 metrů za odbočením z ulice Uhřínovská směrem k hotelu Amerika. 


Pavel Oulehla – Čerstvej 
Jan Oulehla – Paris 

Uložit odkaz do záložek.