23.12.2017

Tábory

 

TÁBORY V DOBĚ COVID-19

Skauting je v současné době pozastaven a zatím nemůžeme říci, zda tábory budou moci proběhnout. Vedoucí se však těší a aktivně chystají aktivity pro děti, aby byli připraveni poskytnout dětem kvalitní program, pokud by byly tábory vládou povoleny. Součástí příprav jsou i přihlášky na tábor, které Vám bohužel v současné době nemůžeme dát vytisknuté a vybrat je na schůzkách. Žádáme Vás tedy, abyste přihlášku vyplnili a zaslali online. Pokud nemáte k tomu potřebné technické vybavení, kontaktujte vedoucího tábora, určitě Vám vyjdeme vstříc. V den odjezdu budeme mít možnost přihlášky podepsat. Účastnický poplatek uhraďte teprve bude-li jisté, že tábory proběhnou. Doufáme, že se aktuální situace bude vyvíjet příznivě a vláda konání táborů povolí. Určitě Vás budeme dále informovat zde, na facebooku, mailem a jsme pro Vás k dispozici na telefonech.

Termíny letních táborů 2020:

4. 7. – 18. 7. – Velký dětský tábor
 •  Hlavní vedoucí Nikola Novotná (774 621 601, novotnan14@gmail.com)
 •  Je určen pro družiny Fialek, Slunečnic, Borůvek, Vlků, Gepardů. Bude na tábořišti ve Vojtěchově.
 • Pro děti ve věku 6 – 13 let.
 
29. 7. – 1. 8. – Tábor rodin s dětmi
 • Hlavní vedoucí Hana Neumanová – Stinda (720 495 088, neumanova.hanka@email.cz)
 • Je určen pro rodiny s malými dětmi z družin Sedmikrásek, Čmeláků, Mravenců. Bude na tábořišti v Pavlově.
 • Informace k táboru rodiče dostanou mailem.
 
18. 7. – 1. 8.  – Skautský tábor
 • Hlavní vedoucí Marie Procházková – Azík (739 918 868, marusprochazkova@email.cz)
 • Je určen pro družiny Cuket a Káňat. Bude na tábořišti Údolí sýčku u Paseky (Olomouc).
 • Pro náctileté ve věku 12 – 17 let.
 
1. 8. – 11. 8.  – Roverský tábor 
 • Hlavní vedoucí Radek Polášek – Polda (732 360 330)
 • Je určen pro družinu Ňycek, Pomněnek a Lišáků. Bude na našem tábořišti v Jabloňově.
Co děti čeká na skautském táboře
Nezapomenutelná dobrodružství, budování charakteru a pobyt v přírodě s opravdovými kamarády. ❤️ To všechno na jednom místě – na skautském táboře. 🏕️ A takhle to často vypadá! 👀
Záběry natočili skautští dobrovolníci na vlastních táborech. ⚜️

 

Přihlášky 2020

Skautský tábor (Cukety, Káňata)
 
– Účastnický poplatek 2 500 Kč uhraďte nejpozději 1. 7. 2020
– Naskenovanou, příp. vyfocenou, přihlášku zašlete na adresu marusprochazkova@email.cz nejpozději 1. 7. 2020
– Vytištěnou přihlášku podepíšete v den a na místě odjezdu
– Informace k odjezdu obdržíte taktéž nejpozději 1. 7. 2020
 
Velký dětský tábor (Borůvky, Fialky, Slunečnice, Gepardi, Vlci)
 
– Účastnický poplatek 3 000 Kč uhraďte nejpozději 15. 6. 2020
– Formulář přihlášky vyplňte a odešlete nejpozději 15. 6. 2020
– Vytištěnou přihlášku podepíšete v den a na místě odjezdu
– Informace k odjezdu obdržíte taktéž nejpozději 15. 6. 2020
 

Příspěvky pojišťoven na letní tábory