Profesor Bedřich Krejčí – výročí 111 let od narození

*6.3.1911
+1945

Profesor Bedřich Krejčí učil na gymnáziu ve Velkém Meziříčí a stál u počátků místního skautingu. Pro odbojovou činnost byl zatčen, zahynul na pochodu smrti někdy po 20. dubnu 1945.

Profesor Bedřich Krejčí pocházel z chudé rodiny z Jabloňova, kde se narodil 6. 3. 1911. Roku 1929 maturoval na velkomeziříčské reálce a pak studoval na Masarykově univerzitě v Brně bohemistiku a germanistiku. Po ukončení studia nastoupil v roce 1935 jako profesor na gymnázium do Velkého Meziříčí. Protože jej pojilo osobní přátelství se zakladatelem českého skautingu Antonínem Benjaminem Svojsíkem, založil ve Velkém Meziříčí skautský oddíl a stal se jeho prvním vedoucím.

Tábor 12. oddílu u řeky Oslava, roku 1937 (bez skautského kroje Bedřich Krejčí)

Profesor Krejčí byl literární vědec a kritik, dokonce i sám psal básně. Jeho aprobace však vedla k tomu, že byl po okupaci Československa nucen v rámci Národního souručenství pečovat o kulturu ve městě. Snažil se tuto možnost místo propagace fašismu využít k propagaci české kultury. V prosinci 1939 a v roce 1940 připravil pět večerů besed s účastí např. Jana Zahradníčka, Jakuba Demla a dalších českých autorů, se kterými se osobně znal. Tyto besedy pečlivě zaznamenal a vydal je ve sborníku Večery básníků Horácka, který vytiskl v roce 1941 velkomeziříčský tiskař.

Zásluhou Bedřicha Krejčího se ve městě v průběhu okupace často konaly koncerty význačných osobností českého hudebního života. Nevybíravým nátlakem ze strany německých úřadů byl nucen přednášet veřejné projevy k různým výročím, což někteří jeho kolegové a velkomeziříčští občané považovali za kolaboraci. Jako vlastenec a skaut se prof. Krejčí s tímto stavem nechtěl smířit a to nakonec vedlo k jeho tragickému konci. Když byl přes protest přinucen pronést 14. 3. 1944 slavnostní řeč na oslavě 5. výročí zřízení protektorátu, přečetl vnucený projev tichým, monotónním hlasem. Za to byl na základě udání 10. 6. 1944 zatčen za provokaci, byl vyšetřován a nakonec deportován do koncentračního tábora. Dne 17. 4. 1945 nastoupil pochod smrti z Flossenburgu do Dachau. Po 20. dubnu, kdy se nacházel poblíž Amberku, o něm nejsou další zprávy.

Citace z knihy: Ve znamení lilie – Z dějin gymnázia a Junáka ve Velkém Meziříčí, autor: Miloslav Nováček
“Když jsem jezdil na neděli domů, chodíval jsem pravidelně večer do pivovaru popovídat si s prof. Bedřichem Krejčím. Býval jako katolický skaut vůdcem střediska za prvé republiky. Sedával zcela sám v zadní místnosti v pivovaru a vždy mě rád vítal. Při zonce a pivu jsme si popovídali třeba dvě hodiny. Znal se osobně se všemi literáty Vysočiny a v prosinci 1939 a v r. 1940 připravil “Večery básníků Horácka”. Všech pěti večerů jsem se na Obecníku zúčastnil. Vedle osobní účasti Jana Zahradníčka, Jakuba Demla, Jana Kárníka a Jana Dokulila s poezií Petra Křičky posluchače seznámil jeho bratr hudební skladatel Jaroslav Křička. Všechny večery prof. B. Krejčí pečlivě zdokumentoval a vydal ve sličném sborníku s titulem “Večery básníků Horácka. Profesor Krejčí byl tvrdě přinucen se v rámci Národního souručenství ve městě o kulturu. Za jeho působení ve Velkém Meziříčí se často konaly koncerty; účinkovali zde prof. A. Holeček, Dr. Alexandr Plocek, přední česká houslistka Bedřiška Seidlová, akustiku farního kostela si již za protektorátu oblíbil violoncelista Miloš Sádlo.”
“Béďa Krejčí se mi nejednou důvěrně posteskl, jak se na jeho činnost dívají někteří Medřičáci, i jeho kolegové. Velmi ho to trápilo a to jej nakonec přivedlo i k zoufalému odhodlání – vzepřít se.”

  • Pamětní deska: Válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské
    Moravské náměstí  6/01, Brno – město, vstupní prostor budovy Nejvyššího správního soudu ČR
    25. 10. 1947: Odhalení pamětní desky popraveným a padlým učitelům
    Z Velkého Meziříčí: Jos. Havlíček, Marie Kozová, Bedř. Krejčí, Frant. Maloušek, Albín Mikunda, Boh. Milostný, Jar. Novotný, Z. Schwangmeierová
  • Na jeho počest každoročně pořádáme Memoriál prof. Bedřicha Krejčího.
  • Je po něm pojmenován 12. oddíl.
Úvodní list z kroniky 12. oddílu, zhotovené při znovuobnovení oddílu roku 1992

K výročí 111 let od narození prof. B. Krejčího plánujeme na pátek 22.4.2022 vpodvečer slavnostní odhalení busty.

Zdroje:
Velkomeziříčsko 18/2010, autorka: PhDr. Marie Ripperová
Ve znamení lilie – Z dějin gymnázia a Junáka ve Velkém Meziříčí, autor: Miloslav Nováček, Strážnice 1999
http://www.zdarskefarnosti.cz, autor br. Vladimír Záleský, 24.04.2020

Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *