7.9.2018

Mravenci

Kdo: chlapci ve věku 4 – 6 let

Kdy: čtvrtek v 17:00 – 18:30

Kde: klubovna na Baráčku

Vedoucí: Hana Stinda Neumanová a Adam Lachtan Sovák

Tel: 720 495 088, 702 291 925